• شرکت تعاونی فرزانگان داده پرداز طاها با هدف ارائه سرویسهای پر سرعت اینترنت و توزیع پهنای باند اختصاصی به متقاضیان و ترویج فرهنگ استفاده از IT در سال 1382 تاسیس و به شماره 1645 به ثبت رسید. ممارست فراوان و گرد آوری متخصصین برجسته دریک مجموعه صمیمی شرکت را در زمره یکی از برترین شرکت های استان در این زمینه قرار داده است.

  • پهنای باند اختصاصی