ورود به سایت

ارزشهای ما

ارزشهای ما، راهنمای یکپارچگی کلیه فعالیتهای ما میباشد.طاها همواره بر ارزش های ذیل تاکید داشته است:

مشتری محوری

فلسفه وجودی سازمان ما خلق و حفظ ارزش برتر برای مشتریانمان از طریق شناسایی، درک، و پیش بینی نیازهای ایشان میباشد. هدف ما ارائه ارزش برتر و خدمات با کیفیت جهت موفقیت مشتریانمان میباشد.

خلاقیت و نوآوری

ما در جستجوی راه های خلاقانه برای انجام فعالیت هایمان و اشاعه روحیه خلق ارزشی متفاوت هستیم. زمانی که با چالش ها و فرصت ها روبرو می شویم: نمی گوییم «نمی توانیم»؛ می پرسیم «چرا نه؟».

روحیه کار تیمی

ما معتقدیم که می توانیم با کار کردن در قالب یک تیم با اهداف واحد به دستاوردهای عظیمی نائل آییم. ما به ایده ها و مشارکت یکدیگر در کارها ارج می نهیم. در رسپینا، کار کردن همانند حضور در یک خانواده بزرگ است و همه همکاران احساس می کنند که با یکدیگر عضو یک خانواده هستند.

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

اعتبار ما بر اساس مسئولیت پذیری در قبال مشتریان و همکاران ما ایجاد گردیده است. برای تحقق این مهم ما با صداقت با مسائل مواجه می شویم و مسئولیت اقدامات خود را می پذیریم. ما با همه به گونه ای رفتار می کنیم که تمایل داریم دیگران با ما رفتار کنند.

تعهد به ارائه خدمات برتر

ما بر انجام کارها به بهترین شکل ممکن متعهد هستیم. ما همواره به فراگیری مستمر فردی و جمعی متعهد می باشیم و جهت بهبود مستمر کارها تلاش می نماییم. ما به استعدادهای فردی و فراهم سازی فرصت رشد و تعالی برای همه اعتقاد داریم. ما، همگی با هم موفقیت ها و دستاوردهایمان را جشن می گیریم.