ورود به سایت

wifi تعرفه

اینترنت فوق پرسرعت WIFI

 

سرویس های اشتراکی)ضریب اشتراک یک به چهار)

ردیف

نوع سرویس

سرعت دریافت

سرعت ارسال

حجم ترافیک

هزینه ماهیانه (تومان)

1

256TB-

kbps256

kbps256

G10

40000

2

256TB-

kbps256

kbps256

نامحدود

100000

3

512TB-

Kbps512

Kbps512

G10

70000

4

512TB-

Kbps512

Kbps512

نامحدود

160000

5

1024TB-

Kbps1024

Kbps1024

G10

100000

6

1024TB-

Kbps1024

Kbps1024

نامحدود

250000

7

2048TB-

Kbps2048

Kbps1024

G10

150000

8

4096TB-

Kbps4096

Kbps2048

G10

200000

 

  • هزینه آنتن از 100000 تا 300000 تومان بر اساس منطقه  جغرافیایی
  • هزینه نصب و راه اندازی 50000 تومان و هزینه کابل و کابل کشی داخلی جداگانه محاسبه می شود.
  • ترافیک باقیمانده به ماه بعد انتقال نمی یابد .
  • هزینه هر گیگ ترافیک اضافه5000تومان
  • به اشتراک ششماهه 5% وبه اشتراک یکساله 10% تخفیف تعلق می گیرد.